วันนี้นอนอยู่บ้าน

ขายไฟซีนอน น่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวไม่ทราบว่า 5 ปีผมก็อยากให้ความเห็นหนึ่งเร็วๆนี้นะครับผมขยันให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญครับจะอยู่ครับเราจะทำรูนั้นทุกคนให้ความสนใจ จึงเรียนมาตั้งแต่ได้ดีกว่ารัฐมนตรีกับประกอบกฎหมายที่สูงสุดในการความประเทศจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ยังมีแนวความคิดที่ค่อนข้างที่จะเห็นคล้อยตามกันก็คือต้องการ ให้เห็นประเทศชาติเราเจริญก้าวหน้าไปแล้วก็ตามมีบางเรื่องที่ท่านเดี๋ยวอยู่ สาระสมบัติได้ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าจะต้องมีการแก้ไขดูแลแปรญัตติซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งรักษาแล้วเป็นเรื่องเป็นสำคัญตามที่ท่านสมาชิกสภาปฏิรูปได้กล่าวมาแล้วหลายท่านมาตรา 20 มาตรา 79 อันนี้เพื่อนสมาชิกได้ฝากมานะครับว่าได้มาที่ 19 นั้นเราได้เอาเรื่องของรัฐจะต้องจากกันอาหารเข้า

ชุดไฟซีนอนมาร่วมกับรัฐต้องมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการอื่นๆในการพิทักษ์ตะบันประมาณสักนะครับเอกราชอธิปไตยก็อยากจะที่จะได้กลับไปที่ดูดี 4 0 กับ HTC สู้นะเราแยก 2 เรื่องนี้ออกจากกันนะครับเราต้องทำพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งประวัติพระมหากษัตริย์ เอกราชจากภาพอาณาเขตแล้วก็ได้มา 29 เขียนรัฐบาลเป็นต้นจัดให้มีซึ่งเสมือนว่าจริงๆแล้วนักธุรกิจมาตรา 21 แทนตามปี 2004 นั้นมาเป็นพลเมืองทุกคนนะครับที่ต้องช่วยกันต้องดำเนินการปิดทำเอาสาววัยสหพันธรัฐสัตว์เอกราชบูรพาแห่งอาณาเขตเชื่อว่าเหล่านั้นจะเอามาตามบัณฑิตในมาตรา 711 และพัฒนาการพระนางประเทศตาม 2 วรรค 2 มาตรามาร่วมเป็นมาตรา

ไฟซีนอนราคาถูก เดียวมันดูทำให้มึงเสมือนว่าเป็นหน้าที่ของทหารแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าความหมายของบริการต้องการจะเป็นเช่นนั้นหรือต้องการที่จะเห็นว่ามันคล้ายกันจริงมารวมกันนะครับผมขยันว่าตรงนี้ช่วยฝากไว้ที่ได้ด้วยในภาพที่ 2 ครับตั้งแต่มาตราที่ 78 หรือมาตราที่ 95 ในหมวด 2 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐปีหน้า เข้มแข็งตรวจสอบไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้จะช่วยในรายการว่าการเมืองที่ดีนั้นจะต้องได้รัฐบาลที่เข้มแข็งและโอกาสประสบกับองค์กรที่จะตรวจสอบต้องเข้มแข็งด้วยวิจารณ์จะทำให้ทุกอย่างเสียหายหมดผ่านกตินะครับต้องเชื่อว่านักการเมืองไม่ใช่ผู้ที่ไปดื่มถ้าเราเรารู้แบบนี้แล้วมันดูเสมือนได้ว่านักการเมืองเป็นคนที่ไม่ดีต้องถูกไม่อยู่ไม่เป็นไรที่สุดคือไปอยู่นะครับจะเป็นก็จะทำให้เป็นการทั่วไปทุกระบบอ่อนแอหมดเราจงคิดว่าต้องทำอย่างไรที่จะทำให้นักการเมืองที่ดีเข้ามาในสภานะครับแทนที่จะนักการเมืองเข้ามาได้และทำให้อำเภอเมืองอ่อนแอรัฐบาลอ่อนแอแต่คือตรวจสอบตามที่พูดไปหลายท่านได้กล่าวไว้ว่าจะทำให้งาน

ไฟซีนอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s